Visie en Missie

Een belangrijke leidraad voor het werk van de Algemene Rekenkamer is dat de burgers van Aruba erop moeten kunnen vertrouwen dat de regering rechtmatig en doelmatig omgaat met publieke middelen en dat de beloofde resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt.

De Algemene Rekenkamer heeft de volgende visie voor ogen:

De Algemene Rekenkamer dient het burgerbelang door, op grond van haar toevertrouwde wettelijke taak, een bijdrage te leveren aan het beter functioneren van het openbaar bestuur.

De uit de visie voortvloeiende missie van de Algemene Rekenkamer luidt als volgt:

De Algemene Rekenkamer controleert het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het openbaar bestuur. Zij rapporteert aan de Staten en geeft aanbevelingen aan de minister ter verbetering van het financieel beheer van en de versterking van het financieel toezicht op het Land.


Download het Strategisch beleidsplan van de Algemene Rekenkamer

Scroll To Top