Onze bevoegdheden

Op grond van artikel 31 van de LARA heeft de Algemene Rekenkamer ook controlebevoegdheden. Dit houdt in dat de Algemene Rekenkamer niet de plicht heeft om jaarlijks te controleren, maar wel mag controleren indien nodig bij:

  • Overheidsvennootschappen;
  • Overheidsstichtingen;
  • Instellingen in het genot van subsidie of het beheer voerend over geld of goederen vanwege het Land verstrekt;
  • Overige lichamen bij het beheer waarvan het geldelijke belang van het Land rechtstreeks of zijdelings is betrokken.

Naast de controletaken en controlebevoegdheid heeft de Algemene Rekenkamer ook een informatieplicht aan de ministers, Staten en Gouverneur. Deze informatieplicht houdt in dat de Algemene Rekenkamer alle bedenkingen dient mee te delen.

Scroll To Top