Belanghebbenden

De rapporten van de Algemene Rekenkamer zijn in eerste instantie bedoeld voor de Staten. Rapporten zijn in principe openbaar, zodat de burgers eveneens kennis van de inhoud kunnen nemen. Rapporten zijn verder bestemd voor de regering (Gouverneur en ministers), die op basis van de rapporten, verbeterplannen kunnen opstellen, indien daar reden toe is. De rapporten naar aanleiding van onderzoek dat (mede) gaat over de aan de overheid gerelateerde instellingen, worden ook ter beschikking gesteld aan de gezagsdragers bij de betreffende instellingen.

Scroll To Top