Werkzaamheden

De Algemene Rekenkamer is in 1987 ingesteld en is een onafhankelijk controleorgaan dat belast is met het onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de overheid (art.24 LARA). De Algemene Rekenkamer is dus het hoogste controle lichaam die het financiële en materiële beheer van het land Aruba onderzoekt.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt niet alleen het beheer van de overheid, maar mag ook alle bedrijven en instellingen onderzoeken die op de een of andere manier financiële steun zoals subsidies, leningen en/of garanties van de overheid krijgen.

Scroll To Top