Het gebouw

Circa 1888

Circa 1920 / 1922

 

2010

De Algemene Rekenkamer is sinds begin 2010 weer gevestigd in haar oorspronkelijk pand te Wilhelminastraat 6. Dit historisch pand dateert uit 1888 en was de eerste openbare lagere school van Aruba. Tussen 1920 en 1922 is dit pand verbouwd en uitgebreid. Tijdens het tweede wereld oorlog werden er verschillende ruimtes uitgebreid aan de zijde van het gebouw voor de krijgsmannen en dus was het hele gebouw in handen van de  nationale burgerwacht. Na het oorlog, rond het jaar 1955 werd het gebouwd gereconstrueerd tot een bibliotheek. Momenteel is de  Algemene Rekenkamer gevestigd aan het gebouw en is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als gebruiker van een monumentaal gebouw. Het pand te Wilhelminastraat 6 behoort tot het cultureel erfgoed van onze maatschappij en is het waard behouden te worden voor latere generaties.

 

Scroll To Top