Carriere

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat. Zij is op grond van de wet belast met het onderzoek naar het rechtmatig en doelmatig gebruik van de ontvangsten en uitgaven van het Land en van de door het Land gesubsidieerde instellingen en organisaties die overheidsmiddelen beheren. Zij werkt onafhankelijk van de Staten en de ministers.

De Algemene Rekenkamer wil zich de komende jaren duidelijker gaan positioneren binnen het democratisch bestel van Aruba en heeft haar visie begin 2011 in een strategisch beleidsplan neergelegd. Zij wil meer en actueel onderzoek doen op basis waarvan relevante bestuurlijke adviezen aan Staten en ministers kan worden gegeven.

Bij de Algemene Rekenkamer bestaat momenteel de vacatures van:

Heeft u vragen over de vacatures?

Als u vragen heeft over de vacature(s) kunt u contact opnemen met mevr. drs. M.A. de Jong-Curet , telefoon (297) 582-5448.
E-mail adres: [email protected]

Scroll To Top