Wet-en regelgeving

De grondslag van de Algemene Rekenkamer is wettelijke verankerd. Ook dient de Algemene Rekenkamer bij haar functioneren diverse wettelijke regelingen in acht te nemen. De meest relevante wet- en regelgeving wordt hieronder gepresenteerd.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsregeling van Aruba

Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba

Landsverordening Aruba financieel toezicht

Landsverordening openbaarheid van bestuur

Comptabiliteitsverordening 1989

Reglement van orde voor de Algemene Rekenkamer Aruba

Regeling overige financiële administraties

Scroll To Top