Werkterrein

Het werkterrein van de Algemene Rekenkamer is groot en divers. Het beslaat niet alleen de inkomsten en uitgaven van het Land en de daaronder vallende ministeries en de gesubsidieerde instellingen. Ook landsbedrijven, bij landsverordening ingestelde rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijven, en instellingen en begrotingsfondsen behoren tot haar werkterrein. Voorbeelden van bij landsverordening ingestelde bedrijven zijn de Dienst Openbare Werken en de Serlimar. Elke overige instelling, in welke rechtsvorm dan ook, die geld of goederen van het Land beheert, of waarbij het Land rechtstreeks of zijdelings is betrokken, behoort ten slotte tot het werkterrein van de Algemene Rekenkamer.

Scroll To Top