Overige onderzoeksrapporten Algemene Rekenkamer

 

Rapport Op afstand, maar toch dichtbij – Een verdiepend onderzoek naar de instellingen op afstand van het Land – Publicatie 13 juni 2024

Rapport Strong and Resilient National Public Health System – Publicatie 14 maart 2023

Rapport Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek naar FASE-noodhulp – Publicatie 5 mei 2022

Rapport Focusonderzoek: Oorzaken overwerk uit perspectief van KPA, KIA en CEA – Publicatie 17 december 2019 – Erratum– Publicatie 20 januari 2020

Rapport PPS: Onderzoek naar het contractbeheer en de informatievoorziening bij de projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard – Publicatie 26 november 2019

Rapport Focusonderzoek: Zicht op subsidie – Publicatie 7 november 2019

Review on the preparedness for implementation of Sustainable Development Goals – Publicatie 14 december 2018 – Erratum – Publicatie 21 december 2018

Rapport BO Aruba – Publicatie 2 februari 2018

Integriteitszorg Servicio di Impuesto, Aduana y Direccion (SIAD) – Publicatie: 7 december 2012

Publieke sector in beeld; Onderzoek naar verantwoording en controle van organisaties die geld ontvangen van het Land  –  Publicatie:13 december 2011 – Erratum – Publicatie: 13 december 2011

Rapport inzake Vergunningen Deel II: Verblijfsvergunningen     –  Publicatie: 20 maart 2007

Rapport inzake Vergunningen Deel I: Paspoorten, medische behandeling in het buitenland en vergunningen openbaar personenvervoer    – Publicatie: 5 april 2005

Onderzoek naar het Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas    – Publicatie: 8 maart 2004

Rapport inzake Besluitvorming Financiële Ondersteuning Radisson-hotel  – Publicatie: 10 maart 2000

Besluitvorming viertal projecten Vervoer en Communicatie     – Publicatie:  april 1998

Verslag inzake: De Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek bij Aruba Tourism Authority  – Publicatie:12 februari 1993

Onderzoek Water- en Energiebedrijf over de jaren 1986 t/m 1990  – Publicatie: 26 maart 1992

Onderzoek Meerjarenplanprojecten  – Publicatie: 12 maart 1992

Onderzoek naar de doelmatigheid van het overheidshandelen op het gebied van de kansspelen   – Publicatie:12 December 1991

Onderzoek Kabinet Gevolmachtigde Minister in Nederland over de  periode 1986 t/m april 1991   -Publicatie: 14 November 1991

Controle Meerjarenplan Aruba tot en met 1989  – Publicatie: 8 augustus 1991

Onderzoek Personeelskosten en Personeelsadministratie over 1988 t/m 1990   – Publicatie: 8 November 1990

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de controle op de uitgaven tot en met 1988 voor het Meerjarenplan Aruba   – Publicatie:28 September 1989

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de controle op de uitgaven tot en met 1987 voor het Meerjarenplan Aruba   – Publicatie: 3 augustus 1989

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de controle op de uitgaven tot en met 1986 voor het Meerjarenplan Aruba   – Publicatie: 14 juli 1989

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de controle op de uitgaven tot en met 1985 voor het Meerjarenplan Nederlandse Antillen, projekten Aruba   – Publicatie: 20 april 1989

Scroll To Top