Algemene Rekenkamer stelt projectleiders aan en viert 25-jarig ambtsjubileum van een collega

Gepubliceerd op: juni 12, 2024

De Algemene Rekenkamer wenst aan haar personeel dat over de vereiste kwaliteiten beschikt, de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen en binnen de organisatie door te groeien. Gebleken is dat naast ruime ervaring als onderzoeksleiders, mevrouw M. Thijsen-Rasmijn respectievelijk mevrouw M. de Cuba over de competenties beschikken die vereist zijn voor de functie van Projectleider. Op 6 juni 2024 vond de definitieve plaatsing in de functie van projectleider plaats, nadat beide personen een proefplaatsing met coaching traject succesvol hebben volbracht.

Tegelijkertijd werd het 25-jarig ambtsjubileum van mevrouw M. Thijsen-Rasmijn gevierd. Zij begon haar carrière bij de Algemene Rekenkamer als onderzoeker, werd vervolgens aangesteld als onderzoeksleider en is nu bevorderd tot projectleider.

De Algemene Rekenkamer spreekt haar dankbaarheid uit aan en feliciteert mevrouw Thijsen-Rasmijn met haar 25-jarig ambtsjubileum en wenst zowel mevrouw Thijsen-Rasmijn als mevrouw De Cuba heel veel succes met hun nieuwe functie van projectleiders.

 

 

Scroll To Top