Jaarverslag 2021-2022

Gepubliceerd op: maart 7, 2024

Algemene Rekenkamer publiceert Jaarverslag 2021 en 2022

De jaren 2021 en 2022 waren uitdagende jaren voor de Algemene Rekenkamer van Aruba. Niet alleen door het voortduren van de pandemie in 2021, maar ook door interne uitdagingen. Als instituut wil de Algemene Rekenkamer haar voorbeeldfunctie uitdragen en zich houden aan het principe van de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) om verslag uit te brengen over haar werkzaamheden. Vanwege het niet voltallig zijn van het College heeft de Algemene Rekenkamer geen jaarverslag kunnen uitbrengen in die jaren. Daarom legt de Algemene Rekenkamer middels dit verslag verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van beide boekjaren tezamen.

 

Download Jaarverslag 2021 – 2022

 

 

Scroll To Top