Begroting 2024 van de Algemene Rekenkamer unaniem aangenomen

Gepubliceerd op: januari 12, 2024

Op 10 januari 2024 vond een openbare vergadering van de Staten plaats, waarbij onder andere de Initiatief-Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor dienstjaar 2024 werd behandeld.

Gedurende de vergadering zijn er enkele vragen gesteld met betrekking tot de taak van de Algemene Rekenkamer binnen de begrotingscyclus van het Land, haar rol in het democratisch bestel, wat de grootste uitdagingen zijn voor de Algemene Rekenkamer en wat er nodig is om de Algemene Rekenkamer te versterken. De interactie bood een waardevolle gelegenheid om dieper in te gaan op het functioneren van de Algemene Rekenkamer. Middels haar onderzoeksrapporten levert de Algemene Rekenkamer een bijdrage aan het verbeteren van het financieel beheer van het Land en de versterking van het democratisch bestel. In dat verband is het van belang dat de onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer door de Staten worden behandeld en dat de betrokken ministers aan de Staten verantwoording afleggen.

Na de behandeling van de initiatief-ontwerp-begroting 2024 werd deze unaniem aangenomen door de Staten. Voor meer informatie en het volgen van deze openbare vergadering, zie www.parlamento.aw, vergaderingen.

Scroll To Top