Algemene Rekenkamer ontvangt Jaarrekening Land 2019

Gepubliceerd op: november 30, 2023

De Algemene Rekenkamer heeft op donderdag 23 november 2023 de Jaarrekening van het Land over het dienstjaar 2019 mogen ontvangen.
De Minister van Financiën en Cultuur, mevr. mr. Xiomara Maduro, heeft de Jaarrekening 2019 persoonlijk overhandigd aan de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, mevr. drs. Xiomara Croes-Williams. De Jaarrekening 2019 heeft lang op zich laten wachten, maar markeert een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de kwaliteit van de financiële rapportages van het Land.

In het kader van haar grondwettelijk opgedragen taak zal de Algemene Rekenkamer, als onafhankelijk instituut, de jaarrekening onderzoeken. Gedurende het onderzoeksproces gaat de Algemene Rekenkamer uiterst zorgvuldig te werk, waarbij het principe van hoor-en wederhoor op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt toegepast.

Na afronding van het onderzoek zal de Algemene Rekenkamer haar rapport inzake het onderzoek naar de Jaarrekening van het Land uitbrengen en openbaar maken. Het rapport zal behalve bevindingen ook conclusies en aanbevelingen bevatten.

 

 

 

Scroll To Top