Stakeholders sessie Algemene Rekenkamer en Staten

Gepubliceerd op: september 28, 2023

Algemene Rekenkamer heeft op 21 september 2023 een stakeholders sessie gehouden met de Staten over het onderwerp “Onderzoek jaarrekeningen Land Aruba 2019-2022”.

Een stakeholders sessie, georganiseerd door de Algemene Rekenkamer, bracht onlangs een delegatie van de Staten samen om van gedachten te wisselen over het jaarrekeningenonderzoek van Land Aruba over de dienstjaren 2019 tot en met 2022. Dit was een belangrijk forum waarin diepgaande inzichten werden gedeeld over de verschillende aspecten van het onderzoeksproces van de financiële verantwoording van Land Aruba. Tijdens de sessie werd de historie van de verantwoording over de jaarrekeningen van het Land Aruba gepresenteerd. Tevens zijn het onderzoeksproces en de hoofdsoorten onderzoeken van de Algemene Rekenkamer nader toegelicht.

Ook kregen de aanwezigen inzicht in de thema’s van het jaarrekeningenonderzoek gedurende een periode van ruim 20 jaar, waaronder de rechtmatigheid van de begrotingsrealisatie, het budgetrecht van Staten, de controleerbaarheid van de jaarrekeningen en het financieel beheer van Land Aruba. In het verleden is een grote inhaalslag opgestart voor wat betreft het opleveren en controleren van jaarrekeningen, met als gevolg het afleggen van verantwoording over deze jaarrekeningen.

De Algemene Rekenkamer heeft haar zorg kenbaar gemaakt ten aanzien van de ontstane knelpunten in de uitvoering van haar wettelijke taak als gevolg van de vertraging en achterstand in de oplevering van de jaarrekeningen van het Land over de dienstjaren 2019 tot en met 2022. Tegelijkertijd kregen de Statenleden de gelegenheid om hun perspectieven te delen en aan te geven hoe zij de verdere invulling van het jaarrekeningonderzoek zien.

De Algemene Rekenkamer kijkt uit naar een zeer waardevolle interactie en streeft naar een sterkere ondersteuning van en samenwerking met de Staten. Door het houden van dit soort stakeholders sessies, beoogt de Algemene Rekenkamer een bijdrage te leveren aan transparantie en verantwoording van haar controlerende taak.

Scroll To Top