INTOSAI-vergaderingen in Kingston, Jamaica

Gepubliceerd op: juli 13, 2023

Tussen 19 en 23 juni 2023 namen mevrouw Xiomara Croes-Williams, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Aruba, tevens van CAROSAI, en mevrouw Mary Ann de Jong-Curet, secretaris, deel aan vergaderingen van INTOSAI Donor Cooperation (IDC), INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) en International Federation of Accountants (IFAC), die in Kingston, Jamaica, plaatsvonden. De INTOSAI-donorsamenwerking kwam overeen om bijzonder aandacht te besteden aan de verbetering van de verantwoordingsplicht en het beheer van overheidsfinanciën wereldwijd.

Op uitnodiging van de stuurgroep gaf mevrouw Croes-Williams een presentatie tijdens een panel van de jaarlijkse vergadering van  de IDC Steering Committee, waar zij de verworven kennis en inzichten van de SAI PMF van de Algemene Rekenkamer Aruba met de aanwezigen kon delen.

Deze belangrijke bijeenkomsten benadrukten het belang dat “one size fits all” niet langer van toepassing is. Het toepassen van de internationale standaarden voor Algemene Rekenkamers (ISSAIs), is niet altijd en overal voor 100% haalbaar. Het vergt extreem veel van Small Island Developing States (SIDS) en ontwikkelingslanden, die reeds voldoende uitdagingen ervaren. Met andere woorden, inclusiviteit betekent, dat geen enkel Supreme Audit Institution (SAI) achtergelaten mag worden. Dit principe sluit aan bij de SDG 2030-doelstellingen.

Het XII CAROSAI Congres vorig jaar op Aruba, behandelde dit onderwerp met als resultaat dat gedurende de bijeenkomsten in Jamaica, de verklaring van CAROSAI unaniem is aangenomen. Deze bijeenkomsten in Jamaica markeren een mijlpaal voor de transformatie van CAROSAI tot een sterke regionale organisatie in het bijzonder, en in het algemeen, de versterking van samenwerkingsverbanden tussen donoren en de INTOSAI regionale organisaties, die de SIDS en ontwikkelingslanden ondersteunen en kunnen vertegenwoordigen in het behartigen van hun belangen.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top