Aanbieding en presentatie afstudeerscriptie: Mevrouw Mauriëlle Tromp behaalt Bachelor of Arts in Organisatie, Bestuur en Management aan de Universiteit van Aruba

Gepubliceerd op: juni 27, 2023

Mevrouw Mauriëlle Tromp heeft met succes haar Bachelor of Arts aan de Faculteit Organization, Governance and Management (OGM) behaald aan de Universiteit van Aruba. Ze heeft recentelijk haar afstudeerscriptie met de titel “Fostering Strong Institutions and Informed Citizens: An Exploratory Research on Civic Communication of Public Financial Management by the Court of Audit Aruba” aan de Algemene Rekenkamer gepresenteerd.

Mevrouw Tromp heeft in 2021 haar stage bij de Algemene Rekenkamer gelopen. Gedurende deze stage is een inventarisatie gedaan naar de communicatiemiddelen van de Algemene Rekenkamer, met als resultaat het document Aanzet communicatiebeleidsplan. Als een vervolg op haar stage, wordt met deze afstudeerscriptie een waardevolle bijdrage geleverd aan de communicatiestrategie van de Algemene Rekenkamer. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe de communicatie van de Algemene Rekenkamer geoptimaliseerd kan worden, zodat burgers beter geïnformeerd zijn over het openbaar financieel beleid, het financieel beheer van het Land en de bevindingen van de auditonderzoeken van de Algemene Rekenkamer.

De afstudeerscriptie van mevrouw Mauriëlle Tromp richtte zich op de vraag hoe de Algemene Rekenkamer de resultaten van haar onderzoeken naar overheidsfinanciën beter naar de burgers toe kan communiceren. Daarnaast werd onderzocht hoe de burgers de communicatie door de Algemene Rekenkamer ervaren en hoe dit verbeterd kan worden in het belang van de burgers. De focus van het onderzoek lag op de voordelen van het verbeteren van communicatie op de verschillende niveaus: bestuurlijk- inclusief het instituut, nationaal en internationaal. Op het institutioneel niveau zou dit de versterking in de organisatorische capaciteit inhouden. Op nationaal niveau zou dit een bijdrage betekenen aan de overheidskracht in verband met de hervormingen die zijn vastgesteld in het Landspakket. Op internationaal niveau is de verbetering van de communicatie gericht op de vooruitgang van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 2030 SDG-agenda.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden verschillende aanbevelingen gedaan over hoe de Algemene Rekenkamer haar communicatiebeleid kan verbeteren. Enkele aanbevelingen omvatten het implementeren van een strategisch (communicatie)plan, het richten van informatie op specifieke doelgroep(en) en het regelmatig evalueren van de communicatie met burgers, om zicht te houden op de verwachtingen.

           

 

De Algemene Rekenkamer bedankt mevrouw Mauriëlle Tromp voor haar scriptie en feliciteert haar met het behalen van haar bachelors. Wij wensen Mauriëlle heel veel succes met haar vervolgstudie en toekomstplannen. De digitale versie van de scriptie “Fostering Strong Institutions and Informed Citizens: An Exploratory Research on Civic Communication of Public Financial Management by the Court of Audit Aruba” is beschikbaar via www.rekenkamer.aw.

Download thesis hier: Thesis M. Tromp 2023

 

 

Scroll To Top