Algemene Rekenkamer Nederland bezoekt Caribisch deel Koninkrijk

Gepubliceerd op: februari 23, 2023

De Algemene Rekenkamer Nederland heeft in de week van 13 tot en met 17 februari 2023 een werkbezoek gebracht aan de Caribische (ei)landen binnen het Koninkrijk. De focus van het bezoek betrof twee overkoepelende thema’s. Het eerste thema had betrekking op kennismaking met de regio, teneinde een algemeen beeld te verkrijgen van de situatie in de (ei)landen. Het tweede thema was meer specifiek van aard en gericht op het functioneren van de betreffende Rekenkamers en de omgeving waarin zij functioneren.

Als onderdeel van het kennismakingsbezoek was de Algemene Rekenkamer Nederland op 14 februari jl. op Aruba. De delegatie bestond uit de waarnemend voorzitter, dhr. Ewout Irrgang, vergezeld door dhr. Burhan Gün, onderzoeksdirecteur Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mw. Ina Hopman, senior-adviseur sector Internationale Aangelegenheden.

Voor de Algemene Rekenkamer Aruba bood het bezoek behalve een persoonlijke kennismaking met de (waarnemend) voorzitter van de Algemene Rekenkamer Nederland en zijn delegatie, de mogelijkheid om op hoofdlijnen een bilaterale samenwerking tussen beide Rekenkamers te bespreken. Mede op basis van de resultaten van een zelfbeoordeling en de afspraken opgenomen in het Landspakket Aruba ten aanzien van het versterken van de positie van de Rekenkamer binnen het Financieel Beheer van het Land, heeft de Algemene Rekenkamer Aruba naar mogelijke ondersteuning gezocht vanuit de Algemene Rekenkamer Nederland. In dat verband vond in juni 2022 op ambtelijk niveau een verkennende missie plaats, gevolgd door het opstellen van een  plan van aanpak voor nadere samenwerking dat in de komende periode wordt afgerond. In dat kader was het wenselijk een aantal gesprekken te voeren met de meest relevante stakeholders. Deze waren Z.E. de Gouverneur, de voorzitter en fractieleiders van de Staten, de minister-president en de Raad van Advies.

Scroll To Top