Deelname Algemene Rekenkamer aan XXIV INCOSAI Brazilië

Gepubliceerd op: december 9, 2022

De voorzitter van de Algemene Rekenkamer, tevens in haar hoedanigheid van voorzitter van CAROSAI, mevrouw drs. Croes-Williams, en de secretaris van de Algemene Rekenkamer, mevrouw drs. De Jong-Curet, hebben van 7 tot en met 12 november 2022 deelgenomen aan het XXIV INCOSAI Congres.

Aan het 24ste internationale congres van Algemene Rekenkamers hebben 147 delegaties (700 vertegenwoordigers) van verschillende landen en (regionale) organisaties deelgenomen. De vergaderingen gedurende dit INCOSAI congres werden voorgezeten door minister Bruno Dantas, controleur-generaal van de Federale Rekenkamer van Brazilië (Tribunal de Contas da União – TCU).

Meerdere onderwerpen zijn gepresenteerd en verschillende discussiepanels gehouden. De belangrijkste thema’s van het congres betreffen:

  • De strijd tegen de klimaatcrisis;
  • De rol van Algemene Rekenkamers in noodsituaties;
  • De onafhankelijkheid van Algemene Rekenkamers;
  • Het gezamenlijk doen van gecoördineerde onderzoeken;
  • De rol van Algemene Rekenkamers in de strijd tegen drugs en criminaliteit;
  • De presentatie van SAI-rapporten over de ontwikkelingsdoelen, 2030 SDG Agenda, omtrent onder andere de bestrijding van armoede.

Voorts zijn administratieve onderwerpen besproken om vervolgens goedgekeurd te worden. Deze betreffen het activiteitenverslag en het financieel verslag voor de periode van drie jaar 2019-2021, de presentatie en goedkeuring van het INTOSAI Strategisch Plan 2023-2028 en de regionale rapportages van EUROSAI, ARABSAI, ASOSAI, AFROSAI, CAROSAI, OLACEFS en PASAI. Belangrijk om te vermelden is dat het lidmaatschap van de Nederlandse Antillen geroyeerd is.

Mw. drs. Croes-Williams, tevens in haar hoedanigheid van voorzitter CAROSAI, heeft tevens deelgenomen aan de Capacity Building Committee vergadering (CBC meeting). Gedurende deze bijeenkomst heeft de voorzitter een presentatie gegeven en onze ervaringen over “Supreme Audit Institute Performance Management Framework (SAI PMF) van Aruba – Small Island State in the Caribbean”, Leave No SAI Behind, gedeeld met alle aanwezigen. SAI PMF is de eerste stap naar een opwaardering van een Algemene Rekenkamer. SAI’s die deze zelfevaluatie in combinatie met een stakeholders review uitvoeren en afronden, zijn koplopers, aangezien slechts 77 Algemene Rekenkamers in de wereld dit hebben gedaan. De Algemene Rekenkamer van Aruba heeft, naast het afronden van deze beoordeling, ook haar resultaten openbaar gemaakt. Slechts 15 landen hebben dit tot nu toe gedaan.

Deelname aan het XXIV INCOSAI Congres was heel intensief. Naast alle vergaderingen, discussiepanels en bijeenkomsten, zijn veel contacten onderhouden en nieuwe gemaakt met leden van zusterinstellingen en regionale organisaties. Deze zijn onder andere met SAI Brazilië, Egypte, Zuid-Afrika, Letland, Philippines, Turkije, Peru, Chili en Mexico, tevens met IDI, US GAO en UNDESA.  Tevens zijn vergaderingen c.q. besprekingen gehouden met collega’s van CAROSAI, OLACEFS, de Algemene Rekenkamers van Nederland en Curaçao over verbetering van het financieel beheer respectievelijk met het Rekenhof van België en de Algemene Rekenkamer van Suriname over mogelijke ondersteuning en samenwerking tussen de Nederlandstalige Rekenkamers. Gedacht wordt aan een gezamenlijk onderzoek. Mogelijk onderwerp kan het initiatief van Brazilië in samenwerking met INTOSAI Development Initiative (IDI) zijn, namelijk, een wereldwijd onderzoek doen naar de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan.

Het XXIV internationale congres van Algemene Rekenkamers (INCOSAI 2022) is ten einde gekomen met de goedkeuring door de INTOSAI-gemeenschap van de Verklaring van Rio di Janeiro. In deze verklaring beloofde de International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) haar werk voort te zetten door in te spelen op veranderingen en opkomende risico’s, en een betere samenwerking met belanghebbenden te bevorderen om het werk van Algemene Rekenkamers en INTOSAI vooruit te helpen.

Gedurende de officiële afsluiting van het XXIV INCOSAI congres heeft de voorzitter van de Algemene Rekenkamer aan de Auditor-Generaal van SAI Brazilië, tevens Voorzitter INTOSAI en gastheer, een boek over het cultureel erfgoed van Aruba overhandigd. De Algemene Rekenkamer wenst het Nationaal Archeologisch Museum Aruba en Stichting 1403 te bedanken voor dit mooie cadeau, dat zeer dankbaar in ontvangst is genomen door de heer Bruno Dantas.

Scroll To Top