Initiatief wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer unaniem aangenomen

Gepubliceerd op: november 17, 2022

Hedenochtend werd het initiatief wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2023 unaniem aangenomen, gedurende een openbare vergadering van de Staten. Statenlid dhr. Do Nacimento stelde een vraag over de rol en werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer binnen het democratisch bestel. Statenlid, dhr. Edgard Vrolijk, als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers heeft de vraag naar tevredenheid van alle leden van de Staten, van antwoord voorzien. De Algemene Rekenkamer heeft de Staatsrechtelijke taak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het Land Aruba te controleren, middels onder andere haar onderzoek naar de rechtmatigheid van de jaarrekening van het Land Aruba.

Met de onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer, kunnen de Staten hun werk beter doen en de betrokken ministers tot verantwoording roepen. Het volledig doorlopen van het budgetproces, vanaf het moment van goedkeuring van een begroting tot en met het afleggen van verantwoording over de jaarrekening en het gevoerd beleid, draagt bij aan het versterken van het democratisch fundament van het Land. Daarin draagt de Algemene Rekenkamer een prominente rol en taak.
Scroll To Top