Deelname aan XXXI Asamblea OLACEFS

Gepubliceerd op: oktober 14, 2022

De voorzitter van de Algemene Rekenkamer, tevens in haar hoedanigheid van voorzitter van CAROSAI, mevrouw Xiomara Croes-Williams, en de secretaris van de Algemene Rekenkamer, mevrouw Mary Ann de Jong-Curet, hebben van 21 tot en met 23 september 2022 deelgenomen aan de XXXI Algemene Vergadering van OLACEFS. Deze Algemene vergadering vond in Oaxaca de Juárez, Mexico, plaats.

Op persoonlijke uitnodiging van de Auditor General van de SAI Mexico, de heer David Colmenares Páramo, hebben de voorzitter en de secretaris, de 31ste Algemene Vergadering van het OLACEFS bijgewoond. Dit jaar was de gaststad Oaxaca de Juárez, Mexico.

De vergaderingen werden voorgezeten door dhr. Nelson Shack Yalta, controleur-generaal van Peru en president van OLACEFS, dhr. Jorge Bermúdez, controleur-generaal van Chili en secretaris generaal van OLACEFS, en dhr. David Colmenares Páramo, auditor-generaal van Mexico, gastheer van dit evenement. Tijdens de 31ste Algemene Vergadering, waarbij 22 leden van OLACEFS hebben deelgenomen, werden verschillende onderwerpen gepresenteerd en discussiepanels gehouden. De hoofdthema’s van de vergadering betroffen (de gevolgen van) Klimaatsverandering en de uitvoering van noodhulp gedurende de pandemie. De toepassing van digitalisering en data analyse, voor het bepalen van risico’s, binnen het onderzoek naar de Jaarrekening van Mexico betreft een (1) van de voornaamste presentaties.

Bovendien zijn administratieve onderwerpen besproken en goedgekeurd, waaronder het Strategisch Plan van OLACEFS 2023-2028; het Operationeel Plan 2023, het voorstel voor nieuwe leden en de conclusies van de technische commissie van de financiële audit van OLACEFS. De benoeming van de Supreme Audit Institution (SAI) van Ecuador voor de functie van externe auditor van INTOSAI voor 2023 en de benoemingen van de SAIs van Mexico en Peru om de OLACEFS te vertegenwoordigen in de Steering Committee van de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) werden eveneens goedgekeurd. Een ander onderwerp dat aan de orde kwam, is de verkiezing van de locatie van de Algemene Vergadering in 2023. Deze zal in Lima, Peru, worden gehouden. Voor 2024 zal dit in Panama worden gehouden met de vertegenwoordiging van de controleur-generaal van Panama, die gekozen is als lid van de raad van bestuur van OLACEFS. SAI Paraguay is gekozen als de volgende voorzitter van OLACEFS voor de periode van 2023-2025 en SAI Mexico is gekozen tot secretaris-generaal van het OLACEFS, voor de periode 2023-2028.

Behalve de opgedane kennis in actuele onderzoeksonderwerpen en methodes, is inzicht verkregen in het (organisatorische) functioneren van OLACEFS. Voorts zijn contacten gemaakt met leden van zusterinstellingen. In het bijzonder is te noemen de gastvrijheid en attentie van iedereen van SAI Mexico, die bereidwillig is om de nodige ondersteuning aan de Algemene Rekenkamer Aruba te bieden en een hechtere samenwerking met CAROSAI aan te gaan.

In dat verband is zeer bijzonder te noemen de totstandkoming van de Verklaring van Oaxaca. Deze verklaring van OLACEFS die in de komende INCOSAI in Brazilië gepresenteerd wordt, stelt in artikel 9 vast: Een gemeenschap te creëren bestaande uit auditors die kennis en ervaring hebben met onderwerpen met betrekking tot crisissituaties, welke bijdragen worden gedeeld met de andere regio’s van de INTOSAI, in het bijzonder met de Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI). Deze verklaring is unaniem door alle leden van OLACEFS aangenomen.

Gedurende de officiële diner heeft de voorzitter van de Algemene Rekenkamer aan de Auditor-Generaal van SAI Mexico, tevens gastheer, twee boeken over het cultureel erfgoed van Aruba overhandigd. De Algemene Rekenkamer wenst het Nationaal Archeologisch Museum Aruba en Stichting 1403 te bedanken voor deze mooie cadeaus, die zeer dankbaar in ontvangst zijn genomen door de heer Colmenares.

Scroll To Top