Website XII CAROSAI-congres

Gepubliceerd op: september 6, 2022

De Algemene Rekenkamer Aruba bekleedt naast haar taak om de doelmatigheid en rechtmatigheid van publieke middelen van Land Aruba te controleren, ook het voorzitterschap van de regionale organisatie CAROSAI. CAROSAI is de organisatie van Supreme Audit Institutions in het Caribisch gebied en werd opgericht in Trinidad en Tobago op 7 augustus 1988. Het lidmaatschap van CAROSAI staat open voor het hoogste controleorgaan in het Caribisch gebied en bestaat momenteel uit drieëntwintig (23) leden landen/eilanden. CAROSAI wordt geleid door een Executive Committee, dat momenteel voor de komende drie (3) jaar wordt voorgezeten door de Algemene Rekenkamer Aruba. CAROSAI is een (1) van de zeven (7) regionale organisaties die behoren tot de internationale organisatie van Supreme Audit Institutions – INTOSAI-. INTOSAI biedt al meer dan 50 jaar een institutioneel kader voor het hoogste orgaan in een land. Het doel van INTOSAI is het bevorderen van ontwikkeling en kennisoverdracht, het verbeteren van de controle van overheidsinstanties in alle delen van de wereld en de capaciteit van de Supreme Audit Institution (SAI) in hun respectievelijke land.

De Algemene Rekenkamer heeft tijdens het laatste XII congres van CAROSAI, dat in de maand mei 2022 werd gehouden, voor het eerst een congres van Supreme Audit Institutions in hybride vorm georganiseerd. Dit is gedaan om de deelname online te bevorderen. Er is ook een speciale website ontwikkeld https://www.arubaxiicarosaicongress.com, waar meer informatie beschikbaar is over de congresevenementen, sprekers en presentaties bij het XII CAROSAI congres. Voor overige informatie wordt verwezen naar de website van de Algemene Rekenkamer Aruba: https://www.rekenkamer.aw, alsmede het digitale platform van de Nationale Bibliotheek van Aruba.

Meer informatie over het volgende OLACEFS congres, dat in de periode 20-24 september 2022 zal plaatsvinden in Oaxaca de Juárez, Mexico is te vinden op https://olacefs.com. Informatie over het INTOSAI – XXIV INCOSAI 2022 congres, dat plaatsvindt in Rio de Janeiro, Brazilië van 7 tot en met 11 november 2022 is te vinden op https://incosai2022.rio.br/. De Algemene Rekenkamer zal als voorzitter van de CAROSAI aanwezig zijn op beide congressen.

Het centrale thema van het XXIV INTOSAI congres is, “The work of Supreme Audit Institutions in the face of public calamities” and “Global voice, global outcome, and far-reaching impact”.

Scroll To Top