Overhandiging afstudeerscriptie ‘The Court of Audit of Aruba and its commitment to Integrity ~An example of integrity management’

Gepubliceerd op: augustus 31, 2022

 

Ter afronding van haar studie aan de Faculteit Organization, Governance and Management aan de Universiteit van Aruba heeft Marilynn Hermans haar afstudeeropdracht gericht op het integriteitsbeleid bij de Algemene Rekenkamer. Het resultaat is de scriptie genaamd ‘The Court of Audit of Aruba and its commitment to Integrity ~An example of integrity management’.  

In het onderzoek is de Algemene Rekenkamer gekozen als uitgangspunt, omdat de Algemene Rekenkamer reeds een volwaardig integriteitsbeleid en gedragscode heeft geïntroduceerd. De vraag was hoe de Algemene Rekenkamer integriteit beschermd en binnen haar organisatie bevordert. Tevens is ingegaan op de vraag hoe de Algemene Rekenkamer een voorbeeld kan zijn binnen de overheid.

Daarom zijn zowel interne als externe stakeholders benaderd. Belangrijke bevindingen waren de impact van ‘leading by example’ bij een incident dat zich bij de Algemene Rekenkamer heeft voorgedaan. Hierbij is het integriteitsbeleid en de gedragscode bij een daadwerkelijk voorval nageleefd. Een opvallend bevinding is dat van de externe stakeholders, de meerderheid van het bestaan van een integriteitsbeleid en de gedragscode op de hoogte is maar slechts één van de externe stakeholders deze stukken daadwerkelijk heeft gelezen.

De Algemene Rekenkamer beschikt sinds het jaar 2020 over een integriteitsbeleid en een gedragscode. De bepalingen hiervan zijn van toepassing op zowel het College als de personeelsleden. Algemene Rekenkamer bedankt Marilynn voor haar scriptie en wenst haar heel veel succes met haar vervolgstudie in Nederland.

 

Scroll To Top