Deelname van de Algemene Rekenkamer Aruba aan een pilotprogramma georganiseerd door het US Government Accountability Office

Gepubliceerd op: juli 6, 2022

Het GAO Pathways programma heeft als doel de capaciteit van auditors en de Algemene Rekenkamers te versterken om zo de verantwoordingsplicht (accountability) en het goed bestuur wereldwijd te ondersteunen. Dit door zich te concentreren op auditpraktijken, persoonlijke en professionele ontwikkeling en culturele uitwisseling. Gedurende het programma van vijf weken, gehouden vanaf begin juni tot en met 9 juli 2022, hebben de deelnemers een gedetailleerd overzicht voor een strategiedocument moeten opstellen. Het doel van het strategiedocument is het definiëren en voorbereiden van richtlijnen voor het vaststellen van doelstellingen voor een geselecteerd onderwerp.

Nadat het programma op 9 juli 2022 is afgerond, hebben de deelnemers twee maanden de tijd om hun gedetailleerde overzicht om te zetten in een volledig strategiedocument. In september 2022 zullen de deelnemers weer bij elkaar komen om hun strategiedocument voor hun groep, programma personeel en anderen te presenteren.

Dit GAO Pathways pilotprogramma werd door CAROSAI aan de Algemene Rekenkamer Aruba aangeboden. CAROSAI is de Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (SAIs) bestaande uit 23 leden. Gedurende het XII CAROSAI congres in mei jongstleden is voor een periode van 3 jaar het voorzitterschap van CAROSAI aan de Algemene Rekenkamer Aruba overgedragen.

Op 11 april 2022 werd een onderzoeker van de Algemene Rekenkamer, mevrouw Kelly-Ann Mertosentono, geselecteerd nadat zij aan een grondige selectieprocedure en aan de gestelde eisen voldeed. De begeleiding van mevrouw Mertosentono geschiedt door een GAO-mentor en wordt intern ondersteund door mevrouw Melissa Thijsen-Rasmijn van de Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer Aruba is de US GAO en CAROSAI erkentelijk voor deze mogelijkheid om als een van de deelnemers aan dit programma te participeren.


 

Scroll To Top