Algemene Rekenkamer bij de Staten voor presentatie Rapport FASE

Gepubliceerd op: juni 28, 2022

In 2021 heeft de Algemene Rekenkamer een zelfbeoordeling op de eigen prestaties uitgevoerd, welke gebaseerd is op de SAI Performance Measurement Framework (PMF). Mede op basis van de resultaten van deze zelfbeoordeling en de van toepassing zijnde afspraken opgenomen in het Landenpakket Aruba, heeft de Algemene Rekenkamer naar mogelijke ondersteuning gezocht vanuit de Algemene Rekenkamer Nederland.

De Algemene Rekenkamer Nederland is in dat kader momenteel op Aruba voor een ambtelijk bezoek, in de vorm van een verkennende missie met als doel een meerjarig ondersteuningsprogramma op te stellen. Dit bezoek vindt plaats in de week van 27 juni tot en met 1 juli 2022. Onderdeel van dit bezoek betreft onder andere het voeren van gesprekken op ambtelijk niveau met relevante stakeholders en een technische briefing aan de Staten. Deze briefing vond hedenochtend plaats en ging over het doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft verricht naar FASE-noodhulp. Het onderzoeksrapport dat op 5 mei 2022 is gepubliceerd, is vanmorgen aan de Staten gepresenteerd in het bijzijn van de Algemene Rekenkamer Nederland en Curaçao. De secretaris van de Algemene Rekenkamer Curaçao was namelijk ook op Aruba aanwezig om de mogelijkheden te bekijken om de samenwerking tussen de Landen te versterken.

In de bijeenkomst vanmorgen is de introductie en aanleiding van het onderzoek door de secretaris van de Algemene Rekenkamer gepresenteerd, waarna de resultaten van het onderzoek zijn toegelicht door de leider van het onderzoeksteam. Afsluitend heeft de voorzitter de bestuurlijke boodschap van het rapport gepresenteerd waarna de mogelijkheid bestond om vragen te stellen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. De Algemene Rekenkamer kijkt dan ook terug op een waardevolle ochtend.

Scroll To Top