CAROSAI en XII CAROSAI Congres

Gepubliceerd op: mei 4, 2022

De Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions -CAROSAI- werd gevestigd in Trinidad en Tobago op 7 augustus 1988.

De CAROSAI is een van de zeven regionale organisaties die onder de International Organisation of Supreme Audit Institutions -INTOSAI- vallen. INTOSAI opereert als een overkoepelende organisatie voor externe auditgemeenschap, Algemene Rekenkamer, van een land. Al meer dan 50 jaar biedt het een geïnstitutionaliseerd kader voor hoge controle-organen om de ontwikkeling en overdracht van kennis te bevorderen, de controle over de overheid wereldwijd te verbeteren en de professionele capaciteiten, status en invloed van de Supreme Audit Institution (SAI) in hun respectievelijke landen te verbeteren. In overeenstemming met het motto van INTOSAI, “experientia mutua omnibus prodest[1]“, zijn de uitwisseling van ervaringen tussen INTOSAI-leden en de bevindingen en inzichten die daaruit voortvloeien, een garantie dat auditonderzoeken voortdurend meegaan met de nieuwe ontwikkelingen.

Het lidmaatschap van CAROSAI staat open voor hoge controle-organen (Algemene Rekenkamers) in het Caribisch gebied. CAROSAI bestaat momenteel uit drieëntwintig (23) deelnemende SAIs uit de regio, te weten Anguilla, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, Sint Maarten, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands en Aruba. Gedurende het te houden XII CAROSAI congres op Aruba, zullen de leden stemmen voor de eventuele toelating van enkele nieuwe landen en of overzeese gebied.

De CAROSAI wordt bestuurd door een uitvoerend orgaan, de Executive Committee -EC-, waarvan het voorzitterschap nu nog in handen is van de heer Deodat Sharma, Auditor General van de Supreme Audit Institution van Guyana. Sinds 2019 bekleedt de Algemene Rekenkamer Aruba het vice voorzitterschap. Gedurend het te houden XII CAROSAI congres op Aruba, zal Aruba het voorzitterschap overnemen voor een periode van drie (3) jaar en zal tevens een nieuwe vice voorzitter gekozen worden.

Sinds de inauguratie in 1988 heeft CAROSAI elf (11) congressen gehouden. Het congres is het hoogste orgaan van CAROSAI en de vergaderingen worden eens in het drie (3) jaar gehouden. Aruba heeft het privilege en de verantwoordelijkheid om het XII CAROSAI congres te organiseren. De overdracht van het voorzitterschap zal dan ook gedurende dit congres plaatsvinden.

Het te houden XII CAROSAI congres betreft een “high profile” congres van 4 achtereenvolgende dagen, van 15 tot en met 19 mei 2022, met masterclasses, presentaties, lezingen en discussiepanels. De Algemene Rekenkamer verwacht rond de 50 deelnemers in Aruba, waarvan voor het merendeel voorzitters en secretarissen van de deelnemende Rekenkamers. Het centrale thema voor dit congres is “Targeting Superior Audit Impact”. Diverse internationale gastsprekers, elk gespecialiseerd op specifieke terreinen, zullen bepaalde sub-thema’s van het congres belichten.

Bevestigde participatie van gastsprekers zijn onder andere: Canada Audit and Accountability Foundation (CAAF), de Rekenkamer van Mexico, de Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI), de World Bank, de INTOSAI Development Initiative (IDI), de Chartered institute of Public Finance Accountancy (CIPFA) en de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC). Tevens de Algemene Rekenkamer van Brazilië, thans vice voorzitter van de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), de overkoepelende organisatie van alle Algemene Rekenkamers in de wereld, zal aan het twaalfde CAROSAI congres deelnemen. Aanstaande november zal conform voorschriften, het voorzitterschap officieel worden overgedragen aan de Algemene Rekenkamer van Brazilië.

De Algemene Rekenkamer Aruba, als komende voorzitter van CAROSAI, is behalve de organisator van dit congres ook verantwoordelijk voor de Country Paper van het congres. Voorts draagt de voorzitter verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een “Declaration”, voortvloeiend uit het congres. Daarnaast zal de Algemene Rekenkamer Aruba gedurende het congres een actieve rol spelen als spreker op het gebied van een van de sub-thema’s, te weten, “Real-Time Audit”.

Alhoewel dit congres zeer specifiek gericht is op de Rekenkamers van CAROSAI, biedt het een unieke kans om diverse partners op Aruba uit te nodigen. De “Declaration” voortvloeiend uit dit XII CAROSAI congres op Aruba, zal aangeboden worden bij het volgende internationale congres van INTOSAI, november aanstaande, in Brazilië.


[1] Experientia mutua omnibus prodest – Wederzijdse ervaring komt eenieder ten goede

Scroll To Top