Beëdiging nieuwe leden en 35-jarig Jubileum van de Algemene Rekenkamer Aruba

Gepubliceerd op: april 14, 2022

Op 13 april 2022 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, twee nieuwe leden van het College van de Algemene Rekenkamer beëdigd. Te Cas Ceremonial vond de beëdiging plaats van mevrouw drs. Frances X. A. (Xiomara) Croes-Williams en dhr. Christopher F. A. Lake. Voor deze gelegenheid waren aanwezig de heer R. Croes, echtgenoot van mevrouw Croes-Williams, de secretaris respectievelijk de waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de Minister-president. Met de beëdiging van de twee nieuwe leden is het College van de Algemene Rekenkamer weer voltallig.

Mevrouw Croes-Williams, behaalde haar doctoraal titel in Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij is directeur/partner bij het consultancybureau WG Plus/Williams & Rasmijn Consultants. Zij is eerder werkzaam geweest bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Free Zone Aruba N.V. en Dienst Posterijen Aruba.

De heer Lake, heeft zijn specialisatie in Controlling aan de Nyenrode Business University en Universiteit van Aruba behaald. Hij is directeur-generaal bij Aruba Stevedoring Company (ASTEC N.V.).

Het jaar 2022 is een bijzonder jaar voor de Algemene Rekenkamer van Aruba met haar 35-jarig jubileum. Bovendien wordt het voorzitterschap van de CAROSAI overgedragen aan Aruba. Noemenswaardig is het feit dat 13 april 2022 exact 35 jaar geleden is, dat de eerste leden van het College van de Algemene Rekenkamer Aruba werden benoemd. Om dit heugelijk feit te vieren, heeft de Algemene Rekenkamer een interne bijeenkomst van bezinning georganiseerd.

De Algemene Rekenkamer is wettelijk belast met het verrichten van onderzoeken naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Land Aruba. De positie van de Algemene Rekenkamer is verankerd in de Staatsregeling en nader uitgewerkt in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA). Het eerste lid van Artikel 1 van de LARA regelt, dat de controle op het geldelijk en materieel beheer in de ruimste zin geschiedt, ongeacht welke vorm aan dat beheer is gegeven, door een Algemene Rekenkamer. Het tweede lid stelt dat de Algemene Rekenkamer gevestigd is in Oranjestad.

De Algemene Rekenkamer Aruba beoogt, als onafhankelijk controleorgaan ten behoeve van de Staten, met haar onderzoeken een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

XII Congres CAROSAI

Tussen 15 tot en met 19 mei 2022 zal het XII CAROSAI Congres op Aruba plaatsvinden. CAROSAI, is de Caribische Organisatie voor Supreme Audit Institutions in de Caribische regio. In totaal zijn de Rekenkamers van 23 (ei)landen aangesloten bij deze organisatie. Het voornaamste doel van CAROSAI is de samenwerking tussen de Algemene Rekenkamers binnen het Caraïbisch gebied te bevorderen. Het is voor het eerst dat de Algemene Rekenkamer Aruba het voorzitterschap van CAROSAI zal bekleden. Het thema van het congres is Targeting Superior Audit Impact.

Meer informatie volgt.

Scroll To Top