Jaarverslag 2020

Gepubliceerd op: november 19, 2021

De Algemene Rekenkamer heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd. In dit verslag legt de Algemene Rekenkamer verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van het boekjaar 2020. Dit doen wij niet alleen omdat dit een wettelijke vereiste is, maar ook omdat wij willen voldoen aan onze kernwaarden: Integriteit, Objectiviteit, Transparantie, Openheid en Professionaliteit.

Het jaar 2020 was voor de Algemene Rekenkamer ook een bijzonder jaar. De coronapandemie bracht ingrijpende beperkingen met zich mee. Door de pandemie moest de Algemene Rekenkamer haar onderzoeksprogramma en werkwijze bijstellen.

In het verslag wordt stilgestaan bij kernactiviteiten en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Zo wordt de samenstelling en opzet van het instituut beschreven. Daarbij wordt tevens informatie gegeven over de werkwijze en het onderzoeksproces. De verschillende onderzoeken die gedurende het jaar zijn uitgevoerd worden toegelicht en er wordt ingegaan op de acties van het strategische beleidsplan 2019-2022. Het werving- en selectieproces om nieuwe (plaatsvervangende) leden voor het College aan te trekken, wordt in het verslag uitgebreid toegelicht. Een belangrijke stap gedurende 2020 is de vaststelling van het integriteitsbeleid, de gedragscode en de ondertekening van de integriteitsverklaring.

Naast organisatorische informatie zal er in dit jaarverslag ook worden uitgeweid over contactmomenten met belanghebbenden van de Algemene Rekenkamer. Tevens bieden wij in dit jaarverslag nader inzicht in de begrotingsuitputting van de Algemene Rekenkamer. Tot slot is een beoordelingsverklaring van een onafhankelijke accountant opgenomen. De Algemene Rekenkamer wenst door open en transparant te communiceren dat er vertrouwen wordt geschapen en behouden in de onderzoeksrapporten en producten van de Algemene Rekenkamer. Zij staat open voor feedback van anderen om op deze manier het instituut te blijven verbeteren en haar prestatieniveau te versterken.

Download Jaarverslag 2020

Scroll To Top