Ontslagverzoek waarnemend voorzitter Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: oktober 19, 2021

Op 18 oktober 2021 heeft dhr. mr. F. Nuboer, lid, tevens fungerend waarnemend
voorzitter, van de Algemene Rekenkamer zijn verzoek tot ontslag ingediend bij
Z.E. de Gouverneur. Dit verzoek is momenteel in beraad.
In het kader van deugdelijkheid van bestuur, dient het functioneren van de
Algemene Rekenkamer als instituut gegarandeerd te blijven.
Secretaris Algemene Rekenkamer

Scroll To Top