Aanwijzen mevrouw mr. Monica Kock en de heer mr. Rosslin Marchena als voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad

Gepubliceerd op: juli 1, 2021

De president van het Gezamenlijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, mevrouw mr. Eunice A. Saleh, maakt bekend dat, bij beschikking van 1 juli 2021, mevrouw mr. Monica Helena Johanna Kock per 17 juli 2021 is aangewezen tot voorzitter van de Electorale Raad.

De waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de heer mr. Frederick Nuboer, CAMS, maakt bekend dat, bij beschikking van 1 juli 2021, de heer mr. Rosslin Marchena per 17 juli 2021 is aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad.

Conform het tweede lid van artikel 5 van de Landsverordening politieke partijen (AB 2001 no. 96) worden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad aangewezen door respectievelijk de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. 

Overwegende dat de termijn waarvoor de aanwijzing van de heer mr. dr. Glenn Albert Edward Thodé en de heer mr. ing. Hubert Cirilo Maduro, de huidige voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter, beperkt is tot een periode van vier jaar en eindigen op 16 juli 2021, is het noodzakelijk met ingang van 17 juli 2021 te voorzien in de open te vallen plaats van voorzitter respectievelijk plaatsvervangende voorzitter van de Electorale Raad. 

Na intensieve raadpleegrondes zijn mevrouw Kock en de heer Marchena bereid gevonden om het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap op zich te nemen. 

De president van het Gezamenlijk Hof van Justitie en de waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer wensen mevrouw Kock en de heer Marchena veel succes toe in het bekleden van deze functies. Tegelijkertijd een enorme dankwoord aan de heren Thodé en Maduro voor hun inzet bij het uitoefenen van deze functies over de afgelopen periode. Hedenochtend ontving de heer Nuboer de heer Maduro op het kantoor van de Algemene Rekenkamer om hem persoonlijk te kunnen bedanken.

Scroll To Top