Algemene Rekenkamer Aruba: Wie controleert de controleur?

Gepubliceerd op: maart 17, 2021

De Algemene Rekenkamer constateert een foutieve vermelding door het College Aruba financieel toezicht (CAft) en wenst deze omissie te corrigeren. Het betreft de publicatie over het niet afleggen van financiële verantwoording over het dienstjaar 2019, door onder andere Hoge Colleges.

Recentelijk verscheen in de lokale media een publieke vermelding door de voorzitter van het CAft, dhr. Gradus, dat de Algemene Rekenkamer geen verantwoording heeft afgelegd over het dienstjaar 2019. Deze vermelding is incorrect.

Vanuit haar wettelijke taak en rol van controleorgaan ten behoeve van de Staten en van het Land Aruba, laat de Algemene Rekenkamer haar financiële administratie en verantwoording jaarlijks door een externe accountant controleren. Deze wordt voorts van een beoordelingsverklaring voorzien, zoals blijk uit haar jaarverslag 2019.

Het jaarverslag 2019 is op 10 september 2020 formeel aangeboden aan de Staten, regering en alle belanghebbenden, waaronder het CAft. Bovendien is het jaarverslag 2019 vanaf die datum openbaar en voor iedereen publiekelijk beschikbaar op de website van de Algemene Rekenkamer, www.rekenkamer.aw.

Jaarverslag 2019

Scroll To Top