Aankondiging aanpak onderzoek naar Jaarrekeningen Land 2019 en 2020

Gepubliceerd op: december 15, 2020

De ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de rekening van het Land over het dienstjaar 2019, conform artikel 45 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989), had voor 1 september 2020 aan de Staten moeten worden aangeboden. De Algemene Rekenkamer heeft tot heden, na ruim zes (6) maanden vertraging, de Jaarrekening 2019 van het Land nog niet mogen ontvangen teneinde het Staatsrechtelijk verplicht onderzoek te kunnen uitvoeren.

De heersende onzekerheid rondom de oplevering van de Jaarrekening 2019 heeft enorme consequenties voor het onderzoeksplan van de Algemene Rekenkamer. Dit belemmert de inzet van de al schaarse menskracht op lopende en startende onderzoeken. Om deze reden en vanwege de ontstane achterstand in de oplevering van de Jaarrekening, ziet de Algemene Rekenkamer zich genoodzaakt het onderzoek naar de Jaarrekening 2019 te combineren met het onderzoek naar de Jaarrekening 2020.

De Algemene Rekenkamer heeft alle begrip voor de huidige omstandigheden waarin wij momenteel als Land in leven en de effecten die de COVID-19 pandemie op het functioneren van de ministeries en overheidsdiensten heeft. Ondanks deze omstandigheden wenst de Algemene Rekenkamer te benadrukken dat juist in moeilijke tijden effectieve en tijdige controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en de adequate beoordeling van zorgvuldigheid en rechtmatigheid van overheidshandelen, als belangrijk deel van het democratisch proces, onverminderd dient te worden gegarandeerd.

Het is daarom van groot belang om de ontstane achterstand in het afleggen van verantwoording op publieke middelen te beperken. Met de aankondiging van deze aanpak levert de Algemene Rekenkamer een bijdrage aan het beperken c.q. inhalen van de ontstane achterstand in het onderzoek naar de Jaarrekeningen van het Land over de dienstjaren 2019 en 2020. Het is hierbij relevant dat de oplevering van de Jaarrekening over het dienstjaar 2020 geen vertraging oploopt en tijdig, uiterlijk op 1 juni 2021, aan de Algemene Rekenkamer wordt aangeboden.

Scroll To Top