Bespreking gedragscode Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: juli 2, 2020

De Algemene Rekenkamer is bezig met de afronding van het integriteitsbeleidsplan en gedragscode die van belang zijn voor de Performance Management Assessment (PMF), die momenteel uitgevoerd wordt. Als voorbereiding op de vaststelling van de gedragscode is er een enquête onder de leden en medewerkers gehouden. De resultaten van deze enquête zijn vrijdag 26 juni 2020 met elkaar besproken. Dit was tevens de verlate officiële viering van de benoeming van de secretaris.  Wij kijken terug op een open en succesvolle discussie waarbij dilemma’s zijn voorgelegd en met elkaar van gedachten is gewisseld over normen en waarden.

Scroll To Top