Controle in tijden van de Coronacrisis

Gepubliceerd op: april 22, 2020

 

BERICHTGEVING

 

Controle in tijden van de Coronacrisis

 

 

Aruba voelt, samen met de rest van de wereld, de impact die de COVID-19 pandemie heeft op de samenleving. Er zijn veel onzekerheden ontstaan op gebieden van zorg, veiligheid en arbeid die ieder burger direct raakt. De regering en de private sector moet hierop nieuwe en vaak nog onoverzichtelijke vraagstukken het hoofd bieden, om ontstane problemen te kunnen aanpakken en proberen op te lossen. In deze tijd van crisis worden vele besluiten onder hoge tijdsdruk genomen.

De Algemene Rekenkamer heeft tot constitutionele taak te onderzoeken of de regering rechtmatig handelt en of beleid doeltreffend en efficiënt is.  Het zijn bijzondere tijden die dwingen tot bijzonder bestuur, wat gepaard gaat met de vraag naar continuering van de democratische processen. Controle en verantwoording – checks-and-balances in een democratie – zijn daar belangrijk onderdeel van. De Algemene Rekenkamer ziet het als haar taak de huidige maatregelen te volgen, zodat deze achteraf beoordeeld kunnen worden. Ook op de voorgrond kan en wenst de Algemene Rekenkamer mogelijke risico’s signaleren, die bij deze maatregelen kunnen ontstaan. De middelen die hiermee worden gemoeid, zullen dan ook achteraf gecontroleerd worden.

De Algemene Rekenkamer beseft zich dat er sprake is van een nieuwe werkelijkheid en houdt rekening met de context waarin besluiten nu genomen worden. Deel van deze nieuwe werkelijkheid is de genomen maatregel van shelter in place, om verdere besmetting van het coronavirus te beperken respectievelijk te voorkomen. In dit verband heeft de Algemene Rekenkamer haar kabinet gesloten. Haar leden en medewerkers werken vanuit huis zo veel als mogelijk door, omdat wij van oordeel zijn dat het democratisch proces doorgang moet vinden. Dit betekent dat de Algemene Rekenkamer en haar secretariaat ook in deze maanden haar reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk zal voortzetten, waar nodig en indien noodzakelijk ondersteund door digitale informatie- en communicatietechniek.

Ook in deze tijden is de medewerking van allen binnen de (semi) publieke sector noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Er wordt hierbij natuurlijk rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden bij ministeries en overheidsdiensten, die hard aan de slag zijn met het aanpakken en oplossen van de problemen.

Juist in moeilijke tijden moet de effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen, als belangrijk deel van het democratisch proces, onverminderd worden gegarandeerd.

 

F. Nuboer, CAMS                                                                                                                                       drs. M A. de Jong Curet
waarnemend voorzitter                                                                                                                              secretaris

Scroll To Top