Overwerk bij KPA, KIA en CEA voornamelijk veroorzaakt door personeelstekort en ziekteverzuim. Nog geen concreet plan om de overwerkkosten te verlagen.

Gepubliceerd op: december 17, 2019

Download rapport

De Algemene Rekenkamer heeft een focusonderzoek verricht naar de voornaamste redenen voor overwerk uit perspectief van het Korps Politie Aruba (KPA), het Korrektie Instituut Aruba (KIA) en de Cuerpo Especial Arubano (CEA). Een focusonderzoek kenmerkt zich door een beperkte scope met een specifieke vraagstelling. Doel van dit onderzoek is om zowel de voornaamste oorzaken van overwerk, als het gevoerde beleid bedoeld om deze kosten te beheersen, in kaart te brengen.

Waarom onderzoek?

Al jaren wordt de beheersing van overwerkvergoedingen door de regering als beleidsmaatregel genoemd. Dit om de grootste kostenpost van het Land, de personeelskosten, te beheersen.  De afgelopen tien jaren zijn de kosten voor overwerk verdubbeld bij het KPA, het KIA en de CEA. Deze diensten hebben de hoogste kosten voor overwerk. Dit is de voornaamste reden waarom de Algemene Rekenkamer dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Naast bovengenoemde diensten, zijn interviews gehouden met het bureau van de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en de Departamento Recurso Humano. Iedere dienst heeft aangegeven wat de voornaamste oorzaken voor overwerk zijn. Door de Algemene Rekenkamer zijn cijferanalyses verricht en zijn de onderliggende documenten bestudeerd.

Het College Aruba Financieel Toezicht (CAft) heeft in dezelfde periode als die van de  Algemene Rekenkamer, ook onderzoek verricht naar overwerk. Er vond op ambtelijk niveau collegiaal overleg plaats over het onderzochte thema. Hieruit werd het belang van het onderzoek duidelijk.

Vergeleken met het onderzoek van het CAft, richtte de Algemene Rekenkamer zich bij haar onderzoek op het KPA, KIA en de CEA. Dit focusonderzoek beperkt zich tot het presenteren van de voornaamste oorzaken voor overwerk, vanuit de invalshoek van de organisaties en hun taken.

Voornaamste oorzaken voor toename overwerk

Zowel personeelstekort als ziekteverzuim zijn oorzaken die alle diensten hebben genoemd als voornaamste oorzaken voor overwerk. Naast personeelstekort en ziekteverzuim, hebben de diensten andere oorzaken genoemd die specifiek op hen van toepassing zijn.

Zo gaf het Korps Politie Aruba aan dat een oorzaak voor overwerk te wijten is aan activiteiten die zij naast haar basistaken uitvoert, zoals sport evenementen, religieuze optochten en andere publieke activiteiten waar de aanwezigheid van de politie wordt verwacht. Deze activiteiten worden door het KPA gecategoriseerd als oneigenlijke taken. Het rapport van de Algemene Rekenkamer benoemt ook voor de andere diensten de diverse oorzaken die zijn aangegeven.

Analyse kosten overwerk en voornaamste oorzaken

Het rapport illustreert de personeelskosten bij alle drie onderzochte diensten en de ontwikkelingen in de kosten van overwerk over de afgelopen drie jaren. Alle diensten kennen diverse pieken in de kosten voor overwerk gedurende een jaar. Zo kent bijvoorbeeld het Korps Politie Aruba een stijging in overwerkvergoedingen in de maand april, namelijk vergoeding voor gewerkte uren in de carnavalsperiode.

Onderstaand worden de kosten voor overwerk, het aantal werknemers in fulltime equivalenten en het aantal ziektemeldingen van de afgelopen vijf jaren geïllustreerd. Daarnaast toont de figuur de ontwikkeling in de kosten voor overwerk gedurende het jaar, rekening mee houdend dat overwerk twee maanden na declaratie wordt uitbetaald.

Beleid en beheersmaatregelen ter verlaging kosten overwerk

 Er bestaat nog geen concreet plan van aanpak gericht op een verlaging van de overwerkkosten bij de onderzochte diensten. Het onderwerp komt wel ter sprake tijdens vergaderingen tussen de minister en de hoofden van dienst.

Ieder dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van de nodige (interne) beheersmaatregelen om overwerk te beheren. Iedere dienst gaf aan hoe zij de kosten en oorzaken voor overwerk beheren, hetgeen per dienst varieert. De Algemene Rekenkamer doet bij dit onderzoek geen uitspraak over het beheer van de diensten, maar noemt in het rapport wel aandachtspunten naar aanleiding van hetgeen werd aangegeven.

De Algemene Rekenkamer benadrukt dat het rapport zicht geeft in de oorzaken, zoals het ervaart wordt bij de diensten én de maatregelen die zijn genomen ter beheersing hiervan. Een diepgaand onderzoek zal moeten uitwijzen of er meer oorzaken ten grondslag liggen en in hoeverre de genomen maatregelen voor het beheer van de overwerkkosten het beoogde resultaat hebben bereikt.

Download persbericht Papiamento

Scroll To Top