Jaarverslag 2018

Gepubliceerd op: juni 6, 2019

Voorwoord

In dit verslag legt de Algemene Rekenkamer verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van het boekjaar 2018. Dit doen wij niet alleen omdat dit een wettelijke vereiste is, maar ook omdat wij willen voldoen aan drie van onze kernwaarden, namelijk:

  • Integriteit;
  • Transparantie, en;
  • Openheid

Als instituut willen wij ons aan de gemaakte afspraak houden dat organisaties jaarlijks verantwoording dienen af te leggen. Door transparant te communiceren wensen wij dat er vertrouwen wordt geschapen en behouden in de producten van door ons uitgevoerde constitutionele taak: de onderzoekresultaten. Wij trachten ontvankelijk te zijn voor meningen van anderen om op deze manier ons instituut te blijven verbeteren.

In dit verslag zullen wij stilstaan bij onze kernactiviteiten en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Wij zullen de samenstelling en opzet van het instituut beschrijven en daarbij informatie geven over onze werkwijze en het onderzoeksproces.

Naast organisatorische informatie zal er in dit jaarverslag ook worden uitgeweid over contactmomenten met belanghebbenden van de Algemene Rekenkamer. Tevens bieden wij in dit jaarverslag nader inzicht in onze begrotingsuitputting. Tot slot is een beoordelingsverklaring van een onafhankelijke accountant opgenomen.

 

Oranjestad, 4 juni 2019

F. Nuboer

waarnemend voorzitter

 


Download jaarverslag 2018

Scroll To Top