Review on the preparedness for implementation of Sustainable Development Goals in Aruba

Gepubliceerd op: december 14, 2018

 

Aruba heeft aandacht voor de realisatie van Sustainable Development Goals.

 

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport naar de voorbereiding van de realisatie van de Sustainable Development Goals ( SDGs ) gepubliceerd. Het onderzoek is verricht om informatie te verschaffen over de mate waarin de Arubaanse regering voorbereidingen heeft getroffen om de SDGs te realiseren. Het rapport bevat informatie over de acties die de regering tot nu toe heeft genomen ter realisatie van de SDGs en aandachtspunten voor de regering om een solide en duurzame basis voor de realisatie van de SDGs te leggen.

De regering van Aruba heeft zich – als deel van het koninkrijk – gecommitteerd aan de realisatie van de SDG Agenda. Het onderzoek wijst uit dat de regering reeds een aantal concrete stappen heeft gezet ter voorbereiding op de realisatie van de SDGs. Zo bevat het regeringsprogramma de principes van de SDGs. Ook is er een SDG-commissie ingesteld, die onder andere strategische richting zal geven en het proces van implementatie zal coördineren. Verder heeft de regering werkgroepen ingesteld die specifieke werkzaamheden zullen uitvoeren om ondersteuning te bieden aan de SDG-commissie. Alhoewel dit een goed begin is, is dit nog niet voldoende. De regering dient aandacht te besteden aan een aantal punten om een solide basis en duurzame realisatie van de SDGs te waarborgen. Ten eerste is de ontwikkeling van een nationaal strategisch plan van belang, waar alle 5 pilaren van duurzame ontwikkeling worden geadresseerd en de verantwoordelijkheid hiervoor aan elk minister word toegekend. Momenteel zijn niet alle ministers betrokken in de voorbereidingsfase, dit heeft als gevolg dat hun beleidsvoornemens niet direct aansluiten op de realisatie van de SDGs. Ook zijn niet alle ministers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de implementatie van de SDGs. De Algemene Rekenkamer adviseert dan ook om aan alle ministers een verantwoordelijkheid toe te kennen in deze huidige fase en zorgen voor uniformiteit in de beleidsvoornemens ter realisatie van de doelen.

Het onderzoek wijst verder uit dat er nog geen concrete afspraken of procedures bestaan voor de communicatie over de voortgang van de implementatie tussen de commissies, de ministers en het Parlement. Het is ook niet duidelijk hoe de regering de resultaten op de voortgang van de SDG-Agenda zal monitoren en meten. In het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer worden de bevindingen per ministerie beschreven op een overzichtelijk wijze.

De Algemene Rekenkamer zal op 14 december aanstaande om 17:00 uur, de bevindingen van het onderzoek presenteren bij de MFA te Paradera. Hiervoor zal tevens de heer drs. Gijs de Vries, voormalig lid van de Europese Rekenkamer aanwezig zijn, om zijn kennis en ervaring over de implementatie van de SDGs wereldwijd en de visies van de andere rekenkamers over dit onderwerp, te delen. De Algemene Rekenkamer nodigt een ieder uit om hierbij aanwezig te zijn.

De digitale versie van het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier te downloaden

Scroll To Top