Jaarverslag 2016

Gepubliceerd op: maart 29, 2017

Voorwoord

In dit verslag legt de Algemene Rekenkamer verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van het afgelopen jaar. Dit doen wij niet alleen omdat dit een wettelijke vereiste is, maar ook omdat wij denken dat transparantie in ons handelen een belangrijke voorwaarde is voor een integere organisatie. In dit verslag zullen wij stilstaan bij onze kernactiviteiten en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Wij zullen de samenstelling en opzet van de organisatie beschrijven en daarbij informatie geven over onze werkwijze en het onderzoeksproces. Naast organisatorische informatie zal er in dit jaarverslag ook worden uitgeweid over contactmomenten met belanghebbenden van de Algemene Rekenkamer. Tot slot bieden wij in dit jaarverslag nader inzicht in onze begrotingsuitputting.

 

Oranjestad, 29 maart 2017

mr. F. Nuboer

waarnemend voorzitter

 

Download Jaarverslag 2016

Errata bij de Jaarverslag 2016

Scroll To Top