Jaarverslag 2015

Gepubliceerd op: mei 17, 2016

Voorwoord

In dit verslag legt de Algemene Rekenkamer verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van het afgelopen jaar. Dit doen wij niet alleen omdat dit een wettelijke vereiste is, maar ook omdat wij denken dat transparantie in ons handelen een belangrijke voorwaarde is voor een integere organisatie. In dit verslag zullen wij stilstaan bij onze kernactiviteiten en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Wij zullen de samenstelling en opzet van de organisatie beschrijven en daarbij informatie geven over onze werkwijze en het onderzoeksproces. Naast organisatorische informatie zal er in dit jaarverslag ook worden uitgeweid over contactmomenten met belanghebbenden van de Algemene Rekenkamer. Tot slot bieden wij in dit jaarverslag nader inzicht in onze begrotingsuitputting.

Oranjestad, 17 mei 2016
mr. F. Nuboer
waarnemend voorzitter


Download jaarverslag 2015

Errata bij de Jaarverlag 2015

Scroll To Top