Jaarverslag 2012

Gepubliceerd op: maart 20, 2012

Voorwoord

Het afgelopen jaar was een druk jaar, waarin veel is bereikt. Wij zijn blij te kunnen melden dat de benoeming voor het derde lid van de Algemene Rekenkamer is gerealiseerd. Wij heten de heer Ling Wong van harte welkom als lid. Helaas is er in 2012 op personeelsgebied niet veel ontwikkeling geweest voor wat betreft de invulling van onze vacatures. Het is ons ook niet gelukt een kandidaat voor de positie van secretaris te vinden. Daarnaast stelt het ons teleur te moeten melden dat wij goede kandidaten voor onze onderzoeksafdeling hebben moeten missen gezien de lange doorlooptijd tot benoeming van onze personeelsleden.

Wij zijn verheugd over het feit, dat door forse inspanningen van alle betrokkenen, de inhaalslag van het opleveren en het onderzoek naar de achterstallige jaarrekeningen van het land Aruba (het Land), is gerealiseerd. Eind augustus 2012 zijn alle achterstallige jaarrekeningen van het Land en de Jaarrekening 2011 aan de Staten aangeboden door de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie (minister van Financiën) tezamen met de onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer. Dit was een eerste stap, wij zijn er nog niet. De behandeling van de jaarrekeningen in de Staten heeft nog niet plaatsgevonden. Ook is het van belang om vanaf nu, de jaarrekeningen van het Land tijdig op te leveren, waarbij elk jaar de kwaliteitsverbetering zichtbaar is.

Uit ons jaarverslag 2012 zal blijken dat het begrip integriteit het afgelopen jaar een belangrijke rol heeft gespeeld. Niet alleen binnen onze eigen organisatie is aandacht besteed aan dit thema, ook is dit naar voren gekomen in ons onderzoek. Wij hebben op diverse terreinen stappen gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. De positie van de Algemene Rekenkamer zal versterkt moeten worden willen wij onze taken optimaal kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben wij onze plannen kenbaar gemaakt. Een sterk functionerende waarborginstituut is in onze ogen, een noodzakelijke voorwaarde binnen een goed functionerend democratisch bestel.

Oranjestad, 20 maart 2012
G. Werleman
voorzitter


Download jaarverslag 2012

Scroll To Top