Jaarverslag 2011

Gepubliceerd op: februari 29, 2012

Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van de Algemene Rekenkamer. We zijn er trots op te mogen melden dat dit jaarverslag, zoals wij hebben aangekondigd, tijdig is verschenen. In dit jaarverslag zal worden terug gekeken op een bijzonder jaar. Een jaar dat zeer belangrijk was voor het (financieel) beheer van ons Land. Een mijlpaal was de ondertekening van het Memorandum ‘Verbetering financieel beheer land Aruba’ op 1 september 2011. Dit was de bekrachtiging van een plan om het financieel beheer op Aruba te verbeteren en de achterstanden in het afleggen van verantwoordingen door de regering weg te werken. Ik wijs erop dat het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen voor dit verbetertraject nog een grote inspanning zal vergen van alle betrokkenen. De (politieke) wil van alle partijen, de regering, de Staten (regeringspartij en oppositie), is van essentieel belang. Ambtelijke instellingen en in het bijzonder de Directie Financiën en de Centrale Accountantsdienst (CAD) kunnen en dienen ook een belangrijke bijdrage te leveren. De Algemene Rekenkamer zal ook haar rol in dit traject blijven invullen en de ontwikkelingen kritisch volgen en stimuleren.


Download jaarverslag 2011

Scroll To Top