Jaarverslag 2009-2010

Gepubliceerd op: juni 20, 2011

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer is qua opstelling veranderd door mijn benoeming tot lid tevens voorzitter en de benoeming van de heer mr. Frederick Nuboer tot lid. Het eerste jaar van ons functioneren heeft in het licht gestaan van terugkijken en vooruitkijken. Dit Jaarverslag 2009-2010 is een goede aanleiding om u over de resultaten daarvan te informeren.

Terugkijkend vielen ons de moeilijke omstandigheden op waaronder de Algemene Rekenkamer moest werken. Het college bestond nog slechts uit de waarnemende voorzitter. Ook het aantal vacatures onder de medewerkers was groot. In 2009 waren de medewerkers vrijwel volledig belast met de controle van jaarrekeningen tot en met 2004. Nieuwere jaarrekeningen waren nog niet beschikbaar. Het terugkijken doet respect ontstaan voor het verrichte werk door mijn voorganger en de eerdere leden van de Algemene Rekenkamer.


Download jaarverslag 2009-2010

Scroll To Top