Jaarverslag 2005-2008

Gepubliceerd op: september 19, 2009

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer Aruba (Rekenkamer) over de periode 2005 tot en met 2008. Dit jaarverslag betreft een periode van voorgaande jaren waarbij het huidige College nog niet in functie was. Daarom geeft de Rekenkamer in dit jaarverslag alleen een summiere uiteenzetting van de verrichte werkzaamheden en de door haar gerealiseerde cijfers.

De Rekenkamer is momenteel aan veel veranderingen onderhevig. De Rekenkamer zal spoedig de ‘Nieuwe Rekenkamer’ en haar strategisch beleidsplan aan u presenteren. Het is voor het College echter van groot belang dat de Rekenkamer voldoet aan de wettelijke eis. Middels dit jaarverslag legt de Rekenkamer dan ook verantwoording af over de door haar gerealiseerde cijfers en uitgevoerde taken.

Namens het College,
G. Werleman, de Voorzitter


Download jaarverslag 2005-2008

Scroll To Top