Jaarverslag 2000-2004

Gepubliceerd op: september 14, 2005

Voorwoord

Op grond van artikel 27 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA: AB 1998 no. GT 20) dient de Algemene Rekenkamer Aruba (Rekenkamer) voor 1 maart van elk jaar aan de Gouverneur verslag uit te brengen van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag dient voor 1 mei daaropvolgend aan de Staten van Aruba (Staten) te worden aangeboden.

Met het uitbrengen van het jaarverslag over de periode 2000 tot en met (-) 2004 is de achterstand in het opstellen van jaarverslagen ingelopen. Dit stelt de Rekenkamer in staat in haar jaarverslagen meer actuele onderwerpen aan te kaarten.


Download jaarverslag 2000-2004

Scroll To Top