Jaarverslag 1995

Gepubliceerd op: december 6, 1996

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba (Rekenkamer) is belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Land. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen dient de Rekenkamer te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en over voldoende middelen. Door de prioriteitenstelling, nl. het inhalen van de onderzoeken inzake de achterstallige jaarrekeningen 1987 tot en met 1995, is de Rekenkamer nog niet toe gekomen aan het opstellen van een formatieplan.

Ter versterking van de positie van de Rekenkamer als onafhankelijk controle-orgaan zou zij willen beschikken over haar budget en een eigen personeelsbeleid willen voeren, teneinde slagvaardiger te kunnen optreden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer (PB 1956 no. 35), zoals gewijzigd, noodzakelijk. Mede in dit kader werkte de Rekenkamer in 1995 aan een voorstel tot wijziging van deze landsverordening, dat eind 1995 nog niet gereed was.


Download jaarverslag 1995

Scroll To Top