Jaarverslag 1987

Gepubliceerd op: juni 23, 1988

Voorwoord

Met ingang van 1 januari 1986 heeft Aruba de status van land binnen het Koninkrijk verkregen. Ingevolge artikel 42, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk diende de staatsinrichting van Aruba alsdan regeling te vinden in de Staatsregeling van Aruba. Deze Staatsregeling, welke in ontwerp werd vastgesteld met Afkondigingsb1ad Aruba 1985 no. 26, verkreeg met ingang van 1 januari 1986 de staat van landsverordening van Aruba, ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet tot vaststelling van enige overgangsbepalingen in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba (Stb. 1985, 370).


Download jaarverslag 1987

Scroll To Top